מילון מושגים בממאירויות חלל הצפק

צפק  קרום דק ושקוף העוטף את דפנות חלל הבטן ואת רובם של האיברים בחלל הבטן.  לצפק שתי שכבות:
פריאטלי – מצפה את החלק הפנימי של דפנות הבטן.
ויסצרלי – מצפה את אברי הבטן השונים.

Lesion score (LS)

כל גרורה מקבלת ניקוד לפי הגודל:

העדר מחלה 

גידול בקוטר 0 עד 0.5  ס"מ = 1 

גידול בקוטר 0.5 עד 5 ס"מ = 2

גידול בקוטר 5  ס"מ ומעלה או משטח גידולי (מעין מרבד המצפה את הצפק) = 3

(peritoneal carcinomatosis index) PCI

טבלה המאפשרת לחשב את נפח הגידול בחלל הצפק.

מחלקים את הבטן ל 9 אזורים ואת המעי הדק ל 4 אזורים; סה"כ 13 אזורים שונים.  כל אזור יקבל ציון בין 0 ל – 3 לפי הסכימה שלעיל  (Lesion score).

Completeness of cytoreduction score (CC)
בתום הניתוח נקבע ציון ה – CC, כלומר "כמה" גידול נשאר בחלל הבטן:

CC-0 – אין גידול בחלל הבטן

CC-1 – נותרו נגעים עד קוטר של 0.25 ס"מ בחלל הבטן

CC-2 – נותרו נגעים בקוטר 0.25 עד 2.5 ס"מ

CC-3 – נותרו נגעים בקוטר מעל 2.5 ס"מ