ניתוחי שד

למפקטומיה  (lumpectomy) – ניתוח בו נכרת הגידול ומעט רקמה בריאה סביבו. ניתוח זה נקרא גם "ניתוח משמר שד" כיוון שלרוב נשמר המבנה של השד. כאשר הלמפקטומיה מבוצעת בשל גידול סרטני תבוצע בד"כ גם כריתת בלוטת הזקיף (sentinel lymph node biopsy)
או כריתת רוב בלוטות בית השחי (axillary lymph node dissection).  הניתוח מתבצע בהרדמה מלאה והמטופלת תשתחרר לביתה באותו היום או למחרת. בהמשך יקבע הצורך בטיפול נוסף כגון כימותרפיה, קרינה וטיפול הורמונלי.

מסטקטומיה (mastectomy) – כאשר לא ניתן לשמר את השד מסיבות שונות (מחלה נרחבת, סרטן שד דלקתי וכן הלאה) תבוצע מסטקטומיה. בניתוח זה מוסרת כמעט כל רקמת השד וגם כאן בד"כ תבוצע כריתת בלוטת הזקיף או כלל בלוטות הלימפה האקסילריות (בבית השחי).
בחלק מהמקרים ניתן לבצע שיחזור שד מידי או מאוחר בסיוע כירורג פלסטי.

מסטקטומיה משמרת עור – skin sparing mastectomy – כריתת השד והעטרה תוך שימור רוב העור של השד. בד"כ באותו הניתוח יבוצע שחזור שד על ידי החדרת שתל סיליקון או tissue expander (מותחן) אשר ינופח בהדרגה לגודל הרצוי ובהמשך יוחלף בשתל סיליקון.  שיחזור העטרה והפיטמה יבוצע על ידי הפלסטיקאי בהמשך.


|         
חתך של כריתת שד משמרת עור                                  כריתת שד משמרת עור             

                                                                      

מסטקטומיה משמרת עטרה –  nipple sparing mastectomy – כריתת השד תוך שימור הפיטמה והעטרה. ניתוח זה מתבצע בד"כ בחתך בקפל התת-שדי או סביב העטרה תוך שימורה ושימור עור השד. הניתוח אינו מתאים לכל אשה ונדרשת הערכה  של כירורג שד וכירורג פלסטי.

חתך של כריתת שר משמרת עטרה

שחזור שד –

לאחר כריתת שד ניתן לבצע שיחזור שד מיידי על ידי שתן סיליקון או על ידי רקמת גוף המועברת ממקום אחר בגוף. במקרה של שחזור עם שתל סיליקון נהוג למקם את השתל בחלקו מתחת לשריר החזה (פקטורליס)  ולתמוך בשתל על ידי יריעה העשוייה חומר ביולוגי (אלודרם).


כריתת בלוטת הזקיף (sentinel lymph node biopsy)
– הימצאות או העדר גרורות בבלוטות הלימפה הנו נתון חשוב ביותר בקביעת הפרוגנוזה והטיפול.  גם אם הבירור הטרום-ניתוחי אינו מעיד על המצאות בלוטות נגועות בסרטן אנו יודעים כי בקרב חלק מהנשים בלוטות הלימפה אכן מעורבות. מסיבה זו, מבצעים בזמן הניתוח לכריתת הגידול מהשד גם דגימה של בלוטת הלימפה הנקראת "בלוטת הזקיף". ידוע כי בלוטה זו משקפת את מעורבות הבלוטות האחרות באקסילה וניתן להסתפק בכריתתה בלבד (ובכך להמנע מכריתת כלל בלוטות הלימפה בבית השחי – דבר הטומן בחובו סיבוכים אפשריים).
לצורך זיהוי בלוטת הזקיף מבוצע סימון הבלוטה ביום הניתוח על ידי הזרקת חומר רדיואקטיוי  (מיפוי טכנציום) והזרקת צבע מיוחד (patent blue) לשד. בזמן הניתוח, המנתח ממקם את הבלוטה בעזרת מונה גייגר והצבע הכחול ומבצע את הכריתה בחתך נפרד בבית השחי.

דיסקציה של הבלוטות האקסילריות (axillary lymph node dissection) –
כאשר ישנן בלוטות לימפה מעורבות בגידול (על פי בדיקה ידנית או לפי ביופסיה) לא ניתן להסתפק בכריתת בלוטת הזקיף אלא יש צורך בכריתת רוב בלוטות הלימפה מהאקסילה.
ניתוח זה מעט נרחב יותר ולעתים מופעים סיבוכים כגון:

  • לימפאדמה (פגיעה בניקוז הלימפטי של הזרוע המתבטאת בנפיחות הזרוע).
  • פגיעה עצבית המתבטאת בהפרעה תחושתית או מוטורית
  • הצטברות נוזלים באזור הניתוח או הופעת זיהום